Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi

Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi
Əliyeva Təranə Əfrasiyab qızı, Quzanlı kəndi