Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi

Sarıyev Elməddin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi
Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi
Sarıyev Yelmar Qaraş oğlu, Ergi kəndi