Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi

Quliyev Murad Bəylər oğlu, Sarıcalı kəndi
Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi