Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi

Mikayılov Əbülfət Ənvər oğlu, Mahrızlı kəndi
Yusifova Könül Paşa qızı, Quzanlı kəndi
Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi