Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi

Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi
Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi
Məmmədov Sabir İdris oğlu, İmamqulubəyli kəndi