Rüstəmov Nazim İsax oğlu, Xan Gərvənd kəndi

Kərimov Oktay Nadir oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Cümşüdov Cümşüd Aslan oğlu
Adıgözəlov Babaxan, Xan Qərvənd kəndi