Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Allahverdiyev Bəbiş Qədir oğlu, Zəngişalı kəndi
Tağıyeva Fidan qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev Ramil Sabir oğlu, Yüzbaşılı kəndi