Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi

İmanov Hüseyn Qubad oğlu, Qaradağlı kəndi
Sarıyev Əbülfət Yelmar oğlu
Hüseynova Türkanə Ali qızı, Quzanlı kəndi