Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Mikayılov Əbülfət Ənvər oğlu, Mahrızlı kəndi
Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi