Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Əliyev Sərdar Yapon oğlu, Yüzbaşıl kəndi
Gərayev Sabir Ağa oğlu,Mahrızlı kəndi
Məhərəmov Kamil Rafiq oğlu, Xındırıstan kəndi