Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi
Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi
Abdullazade Laləzar Faiq qızı, Quzanlı kəndi