Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi

İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu, Çəmənli kəndi
Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi
Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi