Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Hüseynov Sahib Firəddin oğlu, Ergi kəndi
Əliyev İlqar Əsəd oğlu, Qaradağlı kəndi
Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi