Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Tağıyeva Fidan qızı, Quzanlı kəndi
Əhmədov Yaqub Mirzə oğlu, Quzanlı kəndi
Qurbanova Gülər Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi