Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi

Məmmədov Sabir İdris oğlu, İmamqulubəyli kəndi
Muradov Nahid Yavər oğlu, Qaradağlı kəndi
Sarıyev Mahir Yelmar oğlu,