Rüstəmov Ragif Alməmməd oğlu, Boyat kəndi

Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi
Mustafayev Əli Cavanşir oğlu, Poladlı kəndi
Cəfərzadə Məhəmməd Səttar oğlu, Poladlı kəndi