Rüstəmov Ragif Alməmməd oğlu, Boyat kəndi

Məmmədova Ayşən Həbib qızı, Poladlı kəndi
Baxşaliyev Eldəniz Səlim oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı