Rüstəmov Ragif Alməmməd oğlu, Boyat kəndi

Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Hüseynova Yenigül Məhəmməd qızı, Poladlı kəndi
Baxşanıyev Aydın İsa oğlu, Hındarx qəsəbəsi