Rüstəmova Şuşə Movsum qızı, Əskipara kəndi

Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi
Qasımov Habil Azay oğlu, Bayandur kəndi
İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi