Rüstəmova Şuşə Movsum qızı, Əskipara kəndi

Tağıyev İmamverdi Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi