Rüstəmova Şuşə Movsum qızı, Əskipara kəndi

Bədəlov Sədrəddin Zeynalabdın oğlu, Əskipara kəndi
Baxşaliyev Bayram Bəylər oğlu, Əskipara kəndi
Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi