Rzalı Oktay Adil oğlu, Mahrızlı kəndi

Nəcəfov Elvin Mustafa oğlu, Quzanlı kəndi
Hacıyeva Xatirə Baxşeyiş qızı, Quzanlı kəndi
Səfərov Ağalar İsa oğlu, Üçoğlan kəndi