Rzalı Oktay Adil oğlu, Mahrızlı kəndi

Məmmədov Təyyar Əli oğlu, Sarıcalı kəndi
Əliyev Boxşeyiş Fərrux oğlu, Kolqışlaq kəndi
İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi