Rzalı Oktay Adil oğlu, Mahrızlı kəndi

Bağırov Xəlil Mamed oğlu, Quzanlı kəndi
Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi
Umudova Gülyanaq Valeh qızı, Quzanlı kəndi