Rzalı Oktay Adil oğlu, Mahrızlı kəndi

Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi
Əliyev Sərdar Yapon oğlu, Yüzbaşıl kəndi
Abbasov Nəbi İbad oğlu, Əhmədağalı kəndi