Rzalı Oktay Adil oğlu, Mahrızlı kəndi

Gərayev Sabir Ağa oğlu,Mahrızlı kəndi
Əliyev Sərdar Yapon oğlu, Yüzbaşıl kəndi
Əliyev Samir, Ergi kəndi