Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi

Əliyev Eldar İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi
İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi