Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi

Göyüşova Dilguşə Cabbar qızı, Əskipara kəndi
Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi
İsmayılov Elman Fezi oğlu, Əskipara kəndi