Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi

Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Tağıyev İmamverdi Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Bayramov Hümbət İsa oğlu, Qaradağlı kəndi