Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi

İsmayılov Elman Fezi oğlu, Əskipara kəndi
Qasımov Ziyəddin Azay oğlu, Bayandur kəndi
Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi