Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi

İlyasov Pərviz Arif oğlu, Qaradağlı kəndi
Quliyev Ehtiram Məhərrəm oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Məhəhrrəmov Adalət Əkbər oğlu, Bala Kəngərli kəndi