Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi

Orucova Şövkət Firidun qızı, Əskipara kəndi
İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Abbasov Tamit Əşrəfov oğlu, Bala Kəngərli kəndi