Səfərov Ağalar İsa oğlu, Üçoğlan kəndi

Əhmədov Fazil Ərşad oğlu, Sarıcalı kəndi
Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi
Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi