Səfərov Ağalar İsa oğlu, Üçoğlan kəndi

Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu
Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi