Səfərov Ağalar İsa oğlu, Üçoğlan kəndi

Hacıyev Gündüz Cavanşir oğlu, Üçoğlan kəndi
Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi
İsmayılov Əhməd İsmayıl oğlu, Çəmənli kəndi