Səfərov Allahverdi Oruc oğlu, Yeni yol kəndi

Rüstəmov Nazim İsax oğlu, Xan Gərvənd kəndi
Rzayev Adil Xurşud oğlu, Zeynallı kəndi
Quluyev İsrail Əli oğlu, Nərimanlı kəndi