Səfərov Atabəy Lətif oğlu, Poladlı kəndi

Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
Əliyev Kazım Cəmil oğlu, Poladlı kəndi
Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi