Səfərov Atabəy Lətif oğlu, Poladlı kəndi

Əliyeva Aygün Mobil qızı, Poladlı kəndi
Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi
Daşdəmirov Səfa Pirəli oğlu, Boyat kəndi