Səfərov Atabəy Lətif oğlu, Poladlı kəndi

Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi
Şahverənov Hafiz Ramiz oğlu, Hındarx qəsəbəsi