Səfərov Atabəy Lətif oğlu, Poladlı kəndi

Hüseynov Zulfu Fətum, Hındarx qəsəbəsi
Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi
Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi