Səfərov Atabəy Lətif oğlu, Poladlı kəndi

Ağayev Xaliq Ənvər oğlu, Boyat kəndi
Əlizadə Həmid Məhbub oğlu Sarıcalı kəndi
Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi