Səfərov Atabəy Lətif oğlu, Poladlı kəndi

Daşdəmirov Ziyafət, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Kərimov Tofiq Əkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi