Səfərov Ceyhun Elburus oğlu, Çəmənli kəndi

Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Niyazi Nizami oğlu, Quzanlı kəndi
Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi