Səfərov Ceyhun Elburus oğlu, Çəmənli kəndi

Həsənov Rza Şiraslan oğlu, Ergi kəndi
Abbasov İldırım Rəhim oğlu, Kolqışlaq kəndi
Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi