Səfərov Ceyhun Elburus oğlu, Çəmənli kəndi

Əliyev Söhrab Mürşüd oğlu, Ergi kəndi
Əliyev Şakir Əbülfət oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi