Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi

Cəfərova Çinarə Elşən qızı, Poladlı kəndi
İbrahimov Rasim Cavid oğlu, Poladlı kəndi
Məmmədova Səringül Əjdər qızı, Hacılar kəndi