Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi

Qasımov Məhəmmədəli Fəzəil oğlu, Poladlı kəndi
İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi
İsgəndərov Sahib Zeynalabdin oğlu, Taynaq kəndi