Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi

İsgəndərov Rövşən Zalış oğlu, Taynaq kəndi
Əliyev Orxan Nayil oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi