Səfərov Fəqani Rəşid oğlu, Üçoğlan kəndi

Mikayılov Əbülfət Ənvər oğlu, Mahrızlı kəndi
Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi