Səfərov Fəqani Rəşid oğlu, Üçoğlan kəndi

Əliyev Eyvaz Həbib oğlu, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Mehdizadə Üzeyir Mehdi oğlu, Qaradağlı kəndi