Səfərov Fəqani Rəşid oğlu, Üçoğlan kəndi

Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi
Əhmədov Rahib Fazil oğlu, Sarıcalı kəndi
Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi