Səfərov Fəqani Rəşid oğlu, Üçoğlan kəndi

Məmmədov Məhəmməd Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Hüseynov Xəyyam Ağalar oğlu, Quzanlı kəndi
Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu