Səfərov Fəqani Rəşid oğlu, Üçoğlan kəndi

Sarıyev Əbülfət Yelmar oğlu
Əliyev Nizami S. Əfətli kəndi
Səlimov Elnur Namiq oğlu, Quzanlı kəndi