Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi

Ağayev Bəhruz Əli oğlu, Üçoğlan kəndi
Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu
Əsədov Mirhaciz Həsən oğlu, Üçoğlan kəndi