Səfərov Loğman Ağalar oğlu, Üçoğlan kəndi

Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi
Məmmədova Ruhani Miriş qızı, Quzanlı kəndi