Səfərov Vüqar Səməd oğlu, Çəmənli kəndi

Gərayev Sabir Ağa oğlu,Mahrızlı kəndi
Mustafaev Mürsəl Temur oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Əliyev Elmir, Ergi kəndi