Səfərov Vüqar Səməd oğlu, Çəmənli kəndi

Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu
Əhmədov Yamən Eldar oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi