Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi

Cəfərova Çinarə Elşən qızı, Poladlı kəndi
Rəhimov Hafiz Akif oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Nəcəfov Elxin Mayıl oğlu, Qaraxanlı kəndi