Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi

Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Rəhimova Şəfəq Fazil qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Azər Qasım oğlu, Hındarx qəsəbəsi