Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi

Cəfərova Çinarə Elşən qızı, Poladlı kəndi
Cəfərli Mənaf Davud oğlu, Poladlı kəndi
Səfərova Ruziyə Rövşən qızı, Poladlı kəndi