Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi

Rüstəmova Zəhra Nürəddin qızı, Poladlı kəndi
Süleymanov Təşgilat Nəriman oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı