Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi

Əhmədova Fazilə Siyavuş qızı, Poladlı kəndi
Nəcəfov Elxin Mayıl oğlu, Qaraxanlı kəndi
Məmmədova Ayşən Həbib qızı, Poladlı kəndi