Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi

Əliyeva Gülxanım Nayil qızı, Poladlı kəndi
Əliyev Yusif Zahir oğlu, Poladlı kəndi
Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi