Səfərova Aygün Rövşən qızı, Poladlı kəndi

Qasımov Nazim Şükür oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi,
İsgəndərov Sahib Zeynalabdin oğlu, Taynaq kəndi