Səfərova Ruziyə Rövşən qızı, Poladlı kəndi

İbrahimova Mətanət Ataş qızı,Poladlı kəndi
Quliyeva Həqiqət Balaca qızı, Qaraxanlı kəndi
Quluyev Rasim Əzim oğlu, Qaraxanlı kəndi