Səfərova Ruziyə Rövşən qızı, Poladlı kəndi

Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi
Rəhimli Saray Şahin qızı, Poladlı kəndi
Səfərov Atabəy Lətif oğlu, Poladlı kəndi