Səfərova Ruziyə Rövşən qızı, Poladlı kəndi

Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi
Əliyev Zahid Səlim oğlu, Sarıcalı kəndi
Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi