Səfərova Ruziyə Rövşən qızı, Poladlı kəndi

Cəfərli Mənaf Davud oğlu, Poladlı kəndi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi
İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi