Səfərova Ruziyə Rövşən qızı, Poladlı kəndi

İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Xankişiyeva Xanım Aslan qızı, Boyat kəndi
Quliyev Xəlil Temur oğlu, Boyat kəndi