Səmədov Nizami Şükür oğlu, Üçoğlan kəndi

Əsədov Mirhaciz Həsən oğlu, Üçoğlan kəndi
Abbasov Abbas İldırım oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Nəcəfov Elvin Mustafa oğlu, Quzanlı kəndi