Şəmmədov Surxay Qaraş oğlu, Balakürd kəndi

Şirinov Qoşqar Şirin oğlu, Yeni yol kəndi
Həşimov Alı Məmməd oğlu, Boluslu kəndi
Seyidova Çiçək Mədəd qızı, Boluslu kəndi