Şəmmədov Surxay Qaraş oğlu, Balakürd kəndi

Əliyev Babək İbiş oğlu, Boluslu kəndi
Quliyev Mobil Firudin oğlu, Balakürd kəndi
Əliyev Surxay Qəzənfər oğlu, Boluslu kəndi