Şəmmədov Surxay Qaraş oğlu, Balakürd kəndi

Məmmədov Şahəddin Firəddin oğlu, Yeni yol kəndi
Həmzəyev İlqar Talıb oğlu, Boluslu kəndi
Aslanov Xəlil Sarı oğlu, Yeni yol kəndi