Şəmmədov Surxay Qaraş oğlu, Balakürd kəndi

Cəlilov Orxan Alı oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Sadıqov Şirin, Xan Qərvənd kəndi
Həsənov Bəhman Zeynal oğlu, Nərimanlı kəndi