Sabirli Əfruz Elxan qızı, Quzanlı kəndi

Paşayeva Gülnar Məzahir qızı, Quzanlı kəndi
Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi
Hüseynov Akif, Əfətli kəndi