Sabirli Əfruz Elxan qızı, Quzanlı kəndi

Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi
Sadıqov Siyavuş İldırım oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Əhliyyətzadə Cavidan Əhməd oğlu, Quzanlı kəndi