Sabirli Əfruz Elxan qızı, Quzanlı kəndi

Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Ələsgərli Səriyyə Sədrəddin qızı, Quzanlı kəndi
Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi