Sabirli Əfruz Elxan qızı, Quzanlı kəndi

Qarayev Xaliq Tanrıverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Bayramova Sevda Binnət qızı, Üçoğlan kəndi
Novruzov Nofəl Xosrov oğlu, Baharlı kəndi