Sabirli Əfruz Elxan qızı, Quzanlı kəndi

Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi
Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi
Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi