Sadıgov Çingiz, Əskipara kəndi

Sadıgov Vüqar Bəhmən oğlu, Əskipara kəndi
Baxşaliyev Bayram Bəylər oğlu, Əskipara kəndi
İlyasov Pərviz Arif oğlu, Qaradağlı kəndi