Sadıgov Çingiz, Əskipara kəndi

Kərimov Zabil İbiş oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi
Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi