Sadıgov Çingiz, Əskipara kəndi

Tağıyev Firudin Hilal oğlu, Əskipara kəndi
Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi
Sadıgov Səhhət Sabir oğlu, Əskipara kəndi