Sadıgov Çingiz, Əskipara kəndi

Kərimov Məsud Əli oğlu, Bala Kəngərli
Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi
Qasımov Habil Azay oğlu, Bayandur kəndi