Sadıgov Vüqar Bəhmən oğlu, Əskipara kəndi

Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi
Abbasov Tamit Əşrəfov oğlu, Bala Kəngərli kəndi
İsmayılov Elman Fezi oğlu, Əskipara kəndi