Sadıgov Vüqar Bəhmən oğlu, Əskipara kəndi

Səfərov Əziz Rəhim oğlu, Əskipara kəndi
Hüseynov Sulduz Əlamdar oğlu, Əskipara kəndi
Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi