Sadıgov Vüqar Bəhmən oğlu, Əskipara kəndi

Qasımov Ziyəddin Azay oğlu, Bayandur kəndi
Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi
Məhərrəmov Gulzad Məhərrəm oğlu, Əskipara kəndi