Sadıgov Vüqar Bəhmən oğlu, Əskipara kəndi

Qasımov Ziyəddin Azay oğlu, Bayandur kəndi
İsgəndərov Müşfiq Şahmar oğlu, Bala Kəngərli kəndi
Məmmədova Rəna Əmmulla qızı, Bala Kəngərli kəndi