Sadıgov Vüqar Bəhmən oğlu, Əskipara kəndi

Əhmədov İmran Şahmar oğlu, Qaradağlı kəndi
İlyasov Pərviz Arif oğlu, Qaradağlı kəndi
Tağıyev İmamverdi Hilal oğlu, Əskipara kəndi