Sadıgov Vüqar Bəhmən oğlu, Əskipara kəndi

Sadıgov Çingiz, Əskipara kəndi
Mirişov Həsən Nəcəf oğlu, Qaradağlı kəndi
Orucov Neymət Musa oğlu, Qaradağlı kəndi