Sadıqov Seymur Zöhrab oğlu, Boyat kəndi

Səfərov Atabəy Lətif oğlu, Poladlı kəndi
Əsədov Silyan Teyçudog oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Kamil Xosrov oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi