Sadıqov Şirin Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi

Əsgərov İldırım Nadir oğlu, Balakürd kəndi
Əliyev Babək İbiş oğlu, Boluslu kəndi
Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi