Sadıqov Şirin Əli oğlu, Xan Qərvənd kəndi

Məmmədov Nofəl Qüdrət oğlu, Nərimanlı kəndi
Əliyev Zöhrab Məhəmməd oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Aslanova Familə Əliş qızı, Yeni yol kəndi