Sadıqov Siyavuş İldırım oğlu, Orta Qışlaq kəndi

Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi
Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi
Qarayev Zahid Mirzə oğıu, Sarıcalı kəndi