Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi

Sadıqov Vüqar Əmiraslan oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi
Mehdiyev Sabir Miriş oğlu, Sarıcalı kəndi