Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi

Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Əliyev Şahmalı Kərəm oğlu, Boyat kəndi
İbrahimov Nazir Güləhməd oğlu, Poladlı kəndi