Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi

Quluyev Rasim Əzim oğlu, Qaraxanlı kəndi
Məmmədova Ayşən Həbib qızı, Poladlı kəndi
Ağayev Xaliq Ənvər oğlu, Boyat kəndi