Şahverənov Hafiz Ramiz oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı
Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi
Hümbətova Rəfiqə Nürəddin qızı, Poladlı kəndi