Şahverənov Hafiz Ramiz oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Mirzəyev Əhməd Məhəmməd oğlu, Muğanlı kəndi
Rəhimov Hafiz Akif oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Həsənov Nazim Güləhməd oğlu, Arazbar kəndi