Salahov Araz Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Baxşəliyev Soltan Bəkili oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi
Xəlilov Tural Tapdıq oğlu, Poladlı kəndi