Salahov Araz Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Qarayev Kərəm Yelmar oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Cəfərova Zəhra Eldar qızı, Poladlı kəndi