Salahov Araz Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Şahverənov Hafiz Ramiz oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Kazımov Rasim Allahverdi, Hındarx qəsəbəsi
Rəhimli Saray Şahin qızı, Poladlı kəndi