Salahov Araz Əvəz oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Əhmədov Mirqasım Yaşasın oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi
Mehdiyev Sabir Miriş oğlu, Sarıcalı kəndi