Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi

Əhmədova Həqiqət Elxan qızı, Quzanlı kəndi
Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi
Suleymanzadə Elman Seymur oğlu, Quzanlı kəndi