Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi

Səfərov Loğman Ağalar oğlu, Üçoğlan kəndi
Kərimov Həsən Əfqan oğlu, Kolqışlaq kəndi
İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi