Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi

Rüstəmov Fəxrəddin Mehdi oğlu, Baharlı kəndi
Bağırov Faiq O. Əfətli kəndi
Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi