Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi

Hacıyev Teyub Sevindik oğlu, Ergi kəndi
Qurbanov Cəllət Boran oğlu, Ergi kəndi
Yusifova Könül Paşa qızı, Quzanlı kəndi