Sarıyev Əlizamin Telman oğlu, Çəmənli kəndi

Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi
Abbasov Malik İslam oğlu, Evoğlu kəndi
Əliyev Vidadi Şahmalı oğlu, Əfətli kəndi