Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi

Qaraşova Natavan Əhməd qızı, Quzanlı kəndi
Yusifova Könül Paşa qızı, Quzanlı kəndi
Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi