Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi

Hüseynov Xəyyam Ağalar oğlu, Quzanlı kəndi
Gərayev Sabir Ağa oğlu,Mahrızlı kəndi
Cəfərov Əli Xeybər oğlu, Orta Qışlaq kəndi