Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi

Hacıyev Fikrət Əsgər oğlu, Çəmənli kəndi
Abbasov Malik İslam oğlu, Evoğlu kəndi
Əsədov Mirhaciz Həsən oğlu, Üçoğlan kəndi