Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi

Abbasov Nəbi İbad oğlu, Əhmədağalı kəndi
Məmmədov Təyyar Əli oğlu, Sarıcalı kəndi
Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi