Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi

Həsənov Alı Məhəmmədəli oğlu, Çəmənli kəndi
Məmmədov Sabir İdris oğlu, İmamqulubəyli kəndi
Novruzov Nofəl Xosrov oğlu, Baharlı kəndi