Sarıyev Ayaz Tahir oğlu, Çəmənli kəndi

Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi
Rüstəmov Nizam Məhəmməd oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi