Sarıyev Elməddin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi

Abbasov Vidadi İmamverdi oğlu, Mahrızlı kəndi
Məmmədov Niyazi Nizami oğlu, Quzanlı kəndi
Əhmədov Bayram Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi