Sarıyev Elməddin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi

Hacıyev Namiq Allahverdi oğlu, Ergi kəndi
Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi