Sarıyev Elməddin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi

Həsənov Mübariz, Sarıcalı kəndi
İbadov Ədalət Bəylər oğlu, Çəmənli kəndi
Hüseynov Samir Əmrah oğlu, Mirəşelli kəndi