Sarıyev Elməddin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi

Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi
Əliyev Elmir, Ergi kəndi
Məmmədov Polad İbiş oğlu, Kolqışlaq kəndi