Sarıyev Elməddin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi

Cəfərov Əli Xeybər oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Hacıyev Nəsir Tapdıq oğlu, Çəmənli kəndi