Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi

Səfərov Loğman Ağalar oğlu, Üçoğlan kəndi
Şükürov Bəhram Musa oğlu, Zəngişalı kəndi
Quliyev Fəqan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi