Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi

Alıxanov Mehdi Həsən oğlu, Zəngişalı kəndi
X. Xaliq Fazil oğlu
Quliyev Novruz Safqulu oğlu, Zəngişalı kəndi