Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi

Kamalzadə Şəhnurə Mübariz qızı, Quzanlı kəndi
Hüseynov Samir Əmrah oğlu, Mirəşelli kəndi
İsgəndərov Taleh Şəmsəddin oğlu, Çəmənli kəndi