Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi

Qarayev Xaliq Tanrıverdi oğlu, Zəngişalı kəndi
Kərimov Yasir Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
Səfərov İsrafil İnqilab oğlu, Üçoğlan kəndi