Sarıyev Elmin Əbülfət oğlu, Ergi kəndi

Fərzəliyev Natiq Sərxan oğlu, Qaradağlı kəndi
Məmmədov Amil Alı oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi