Sarıyev Yelmar Qaraş oğlu, Ergi kəndi

Məmmədov Allahverdi Çərkəz oğlu, Çəmənli kəndi
Məhərrəmova Gülşən Pənah qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev Söhrab Mürşüd oğlu, Ergi kəndi