Sarıyev Yelmar Qaraş oğlu, Ergi kəndi

Əliyev Tahir Soltan oğlu, Zəngişalı kəndi
Cəfərov Sahil Cərkəz oğlu, Zəngişalı kəndi
Şahverdiyev Elman Göyüş oğlu, Çəmənli kəndi