Sarıyev Yelmar Qaraş oğlu, Ergi kəndi

Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi
İbişov Fəqan Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Həşimov Nizami Qurban oğlu, Baharlı kəndi