Sarıyev Yelmar Qaraş oğlu, Ergi kəndi

Məmmədov Polad İbiş oğlu, Kolqışlaq kəndi
Səmədov Nizami Şükür oğlu, Üçoğlan kəndi
Hacıyev Novruz Cabir oğlu, Quzanlı kəndi