Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi

Əliyev Mayıl Əziz oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Qurbanova Gülər Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi
Quliyeva Təhminə Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi