Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi

Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi
Baxşəliyev Ramil Vəli oğlu, Baharlı kəndi
Məmmədov Polad İbiş oğlu, Kolqışlaq kəndi