Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi

Cəfərov Əli Xeybər oğlu, Orta Qışlaq kəndi
Əhmədov Saleh Əziz oğlu, İkinci Yüzbaşılı kəndi
İsmayılov Fizuli Cəfər oğlu, Qaradağlı kəndi