Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi

Məmmədova Lətifə Hacı qızı, Quzanlı kəndi
Quluyev Zahir Yəhya oğlu, Çəmənli kəndi
Əliyev Ramil Sabir oğlu, Yüzbaşılı kəndi