Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi

Əliyev Söhrab Mürşüd oğlu, Ergi kəndi
Əliyeva Təranə Əfrasiyab qızı, Quzanlı kəndi
Sabirli Əfruz Elxan qızı, Quzanlı kəndi