Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi

Səfərov Həsrət Kazım oğlu, Üçoğlan kəndi
Muradov Nahid Yavər oğlu, Qaradağlı kəndi
Gözəlov Hafiz Vaqif oğlu, Üçoğlan kəndi