Sarıyeva Ağgül İldırım qızı, Çəmənli kəndi

Qurbanova Gülər Mürsəl qızı, Quzanlı kəndi
Əliyev İlham, Əfətli kəndi
İslamzadə Elnur Kamil oğlu, Quzanlı kəndi