SEYİDOV Mirəsgər Mirabdulla

MƏMMƏDOV Əli Hüseyn oğlu
ƏLİYEV İmamverdi Barat oğlu
NƏSİBOV Mərifət Əhməd oğlu

SEYİDOV Mirəsgər Mirabdulla oğlu (6.2.1970, Babək r.-nunun Qaraxanbəyli k. – 14.6.1992, Babək r.-nunun Yuxarı Buzqov k.) – Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı (18.12.1992, ölümündən sonra).

6 fevral 1970-ci ildə Babək rayonunun Qaraxanbəyli kəndində doğulmuşdur. 1987-ci ildə 39 saylı Naxçıvan şəhər orta məktəbini bitirdikdən sonra, bir müddət doğma kəndlərində çalışmışdır. 1988-ci ildə Sovet Ordusu sıralarına hərbi xidmətə çağırılmışdır. 1990-cı ildə hərbi xidmətini başa vurub, öz doğma yurdu Naxçıvana dönür.

Ermənilərin “Böyük Ermənistan” yaratmaq xülyası ilə törətdikləri vəhşiliklər qədim Naxçıvan torpaqlarından da yan keçməmişdi. Erməni yaraqlıları Naxçıvanın kəndlərinə aramsız hücumlar edir, bu torpaqları Azərbaycandan qoparıb öz caynaqlarına almağa çalışırdılar. Bu çətin günlərdə Vətənin igid oğulları öz canları, qanları bahasına torpaqlarımızı yağı düşməndən qoruyurlar. M.Seyidov könüllü olaraq Babək rayonu Yuxarı Buzqov kənd özünümüdafıə batalyonunun tərkibində vuruşurdu. Kəndin müdafiəsində igidliyi və cəsurluğu ilə fərqlənmişdi. M.Seyidov bir neçə dəfə, ən çətin məqamlarda döyüşçü dostlarının köməyinə çatmışdı. Onun son döyüşü isə 1992-ci il iyun ayının 14-də oldu. M.Seyidov bu dəfə yoldaşlarını xilas edərkən ağır yaralandı və şəhidlik zirvəsinə yüksəldi.

Subay idi.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 18 dekabr 1992-ci il tarixli 367 saylı fərmanı ilə Seyidov Mirəsgər Mirabdulla oğluna ölümündən sonra “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı” adı verilmişdir.

Naxçıvan şəhərində Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunmuşdur.

Oxuduğu 15 saylı Naxçıvan şəhər orta məktəbinə onun adı verilmişdir.

Əd.: Vüqar Əsgərov “Azərbaycanın Milli Qəhrəmanları” (Yenidən işlənmiş II nəşr), Bakı, 2010, səh. 258