Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi

Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı
Süleymanov Təşgilat Nəriman oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Misirova Gülşən Mübariz qızı, Poladlı kəndi