Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi

Quluyev Rasim Əzim oğlu, Qaraxanlı kəndi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi
Cəfərov Natiq İsa oğlu, Boyat kəndi