Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi

Rüstəmov Elxan Ələkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədova Zəhra Fazil qızı, Poladlı kəndi
Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi