Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi

Ağayev Sahib Şirin oğlu, Boyat kəndi
Hüseynova Cəmilə İrizvan qızı, Poladlı
Qasımov Nazim Sarı oğlu, Arazbar kəndi