Şirinova Zenfira Yaqub qızı, Boyat kəndi

Muradov Elyas, Hındarx qəsəbəsi
İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Mahmud Fərayim oğlu, Poladlı kəndi