Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi

Əzimova Qənirə, Gərənə kəndi
Həsənov Mehman, Cəyirli kəndi
Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi