Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi

Hüseynov Çingiz Murtuza oğlu, Əliyanlı kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi
Quliyev Şahmar Məhi oğlu, Güloğlular kəndi