Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi

Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi
Məmmədova Pəri, Seyid Yusifli kəndi
Əzimova Qətibə, Cicimli kəndi