Soltanov Camal Çərkəz oğlu, Güloğlular kəndi

P. Fəxri İsmayıl, Cəyirli kəndi
Həsənov Vaqif, Çəmənli kəndi
Qarayev Oqtay, Şirvanlı kəndi