Şükürov Fərahim İbrahim oğlu, Arazbar kəndi

Abdullayev Həsən Hüsən oğlu, Boyat kəndi
İsmayılov Tariyel Surxay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İbrahimova Gülzar Əliş qızı, Poladlı kəndi