Süleymanov Kamil Həsənxan oğlu, Zəngişalı kəndi

Vəliyev Nüsrət Qüdrət oğlu, Baharlı kəndi
Əliyev Ramil Sabir oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Zeynalov Bəhlul, Qaradağlı kəndi