Süleymanov Kamil Həsənxan oğlu, Zəngişalı kəndi

Məmmədov Saleh Sərdar oğlu, Kiçikli kəndi
Cəfərov Nəbi, Əhmədağalı oğlu
Sadıqov Akif Allahverdi oğlu, Zəngişalı kəndi