Süleymanov Kamil Həsənxan oğlu, Zəngişalı kəndi

Novruzov Nofəl Xosrov oğlu, Baharlı kəndi
Cəfərov Nazim Rasim oğlu, çoğlan kəndi
X. Xaliq Fazil oğlu