Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi

Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi
Piriyev Cəmil Əvəz oğlu, Saatlı kəndi
Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi