Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi

İsmayılov Eyvaz Bəhrəm oğlu, Əliyanlı kəndi
Əliyev Ceyhun, Nazırlı kəndi
Hilalova Təhminə, Əliyanlı kəndi