Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi

Quliyev Fazil Adil oğlu, Böyük Qacar kəndi
Məmmədov Ramin Əbülfət oğlu, Seyid Yusifli kəndi
Məmmədova Sücayət, Əliyanlı kəndi