Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi

Qasımov Vahid Zahid oğlu, Şorəlli kəndi
Mamedova Məlahət Şirin qızı, Cəyirli kəndi
Hüseynov Vüqar, Əliyanlı kəndi