Süleymanov Süleyman , Muğanlı kəndi

Mahmudova Zəminə, Gərənə kəndi
Hüseynova Mehriban, Şorəlli kəndi
Həsənov Bəylər Aşod oğlu, Güloğlular kəndi