Süleymanov Təşgilat Nəriman oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Tağıyev Ələddin Tağı oğlu, Yuxarı Qiyaməddinlı
Qasımov Raqub Mejdin oğlu, Arazbar kəndi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi