Süleymanov Təşgilat Nəriman oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Qasımov Bəyindik Vəli oğlu, Arazbar kəndi
Qasımov Azər Qasım oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Daşdəmirov Ziyafət, Yuxarı Qiyaməddinlı kəndi