Süleymanov Təşgilat Nəriman oğlu, Hındarx qəsəbəsi

Rəhimov Zahid Katib oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Sadıqov Vüqar Əmiraslan oğlu, Poladlı kəndi
Qasımov Akif İsbəndiyar oğlu, Arazbar kəndi