Süleymanov Tural Babakişi oğlu, Cinliboluslu kəndi

Aslanova Rəqibə Şikar qızı, Yeni yol kəndi
Babayev Müşfiq Maqsud oğlu, Boluslu kəndi
Xəlilov Qiyas Məhəmməd oğlu, Boluslu kəndi