Süleymanov Tural Babakişi oğlu, Cinliboluslu kəndi

Həsənov Rasim Tofiq oğlu, Yeni yol kəndi
Aslanov Xəlil Sarı oğlu, Yeni yol kəndi
Quliyev Slavik Muxtar oğlu, Nərimanlı kəndi