Süleymanov Tural Babakişi oğlu, Cinliboluslu kəndi

Osmanov Rəşid Səlim oğlu, Təklə kəndi
Quliyev Mobil Firudin oğlu, Balakürd kəndi
Hüseynova Kəmalə Həsən qızı, Balakürd kəndi