Süleymanov Valeh Babakişi oğlu, Boluslu kəndi

Tağıyev Maqsud Nağı oğlu, Nərimanlı kəndi
Rzayev Adil Xurşud oğlu, Zeynallı kəndi
Məhərrəmov Faiq Məhərrəm oğlu, Qərvənd kəndi