Süleymanova Solmaz Nadir qızı, Boluslu kəndi

Əliyeva Səkinə Allahyar qızı, Boluslu kəndi
Əliyev Surxay Qəzənfər oğlu, Boluslu kəndi
Məmmədov Şahəddin Firəddin oğlu, Yeni yol kəndi