Süleymanova Solmaz Nadir qızı, Boluslu kəndi

Məmmədova Səkinə, Nərimanlı kəndi
Məmmədov Halay Məhəmməd oğlu, Yeni yol kəndi
Verdiyev İlqar Qasım oğlu