Süleymanova Ülviyə İsfəndiyar qızı, Məşədiqaralar kəndi

Həsənov Nəriman Zülfüqar oğlu, Zeynallı kəndi
Əliyev Zahid Məmis oğlu, Nərimanlı kəndi
Süleymanova Solmaz Nadir qızı, Boluslu kəndi