Süleymanova Ülviyə İsfəndiyar qızı, Məşədiqaralar kəndi

Quliyev Vilayət Alı oğlu, Nərimanlı kəndi
Əliyev Zahid Məmis oğlu, Nərimanlı kəndi
Verdiyeva Tekusa Mədəd qızı