Süleymanova Ülviyə İsfəndiyar qızı, Məşədiqaralar kəndi

Alıyev Qalib Həbib oğlu, Boluslu kəndi
Qəribova Sevil Məhəmməd qızı, Yeni yol kəndi
Cəlilov Orxan Alı oğlu, Xan Qərvənd kəndi