Süleymanova Ülviyə İsfəndiyar qızı, Məşədiqaralar kəndi

İsgəndərova Nəcibə Ələddin qızı, Xan Qərvənd kəndi
Huseynov Qurban Huseyn oğlu, Yeni yol kəndi
Eyvazov Namaz Cütcü oğlu, Xan Qərvənd kəndi