Süleymanova Ülviyə İsfəndiyar qızı, Məşədiqaralar kəndi

Ocaqverdiyev Afdandil Həsən oğlu, Boluslu kəndi
Aslanova Familə Əliş qızı, Yeni yol kəndi
Cavadov Qəhrəman Haqverdi oğlu, Balakürd kəndi