Süleymanova Ülviyə İsfəndiyar qızı, Məşədiqaralar kəndi

Qaraşov Allahverdi Cahangir oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Tağıyev Cavanşir Məhərrəm oğlu, Xan Qərvənd kəndi
Kərimov Oktay Nadir oğlu, Xan Qərvənd kəndi