Suleymanzadə Elman Seymur oğlu, Quzanlı kəndi

Əliyev Tural Novruz oğlu, Quzanlı kəndi
Səfərov Rəfail Yusif oğlu, Üçoğlan kəndi
Sarıyev Hidayət Musa oğlu, Çəmənli kəndi