Sultanov Üzeyir Səlim oğlu, Boyat kəndi

Kərimov Tofiq Əkbər oğlu, Hındarx qəsəbəsi
İbrahimov Rasim Cavid oğlu, Poladlı kəndi
Sadıqov Xəlil Əvəz oğlu, Qaraxanlı kəndi