Sultanov Üzeyir Səlim oğlu, Boyat kəndi

Eyvasova Bəsdi Fədayi qızı, Poladlı kəndi
Novruzov Vahid Qaçay oğlu, Hındarx qəsəbəsi
Qasımov Ədalət Babaxan oğlu, Arazbar kəndi