Sultanov Üzeyir Səlim oğlu, Boyat kəndi

Əliyev Kazım Cəmil oğlu, Poladlı kəndi
İbrahimov Ruslan Fəxrəddin oğlu, Poladlı kəndi
İsmayılov Alim Məhəmməd oğlu, Arazbar kəndi