Sultanov Üzeyir Səlim oğlu, Boyat kəndi

Muradov Elyas, Hındarx qəsəbəsi
Məmmədov Rafiq Azay oğlu, Arazbar kəndi
Səfərov Elşən Üzeyir oğlu, Poladlı kəndi