Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi

Gərayeva Fəridə Ədil qızı, Zəngişalı kəndi
Məmmədov Lənkəran Abbasəli oğlu, Zəngişalı kəndi
Hüseynov Sahib Firəddin oğlu, Ergi kəndi