Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi

Kərimov İlqar Kamal oğlu, Qaradağlı kəndi
Əliyev Sərdar Sənan oğlu, Yüzbaşılı kəndi
Quliyev Fəqan Əliş oğlu, Çəmənli kəndi