Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi

Həşimov İsmayıl Qurban oğlu, Baharlı kəndi
Alıxanov Heydər Qənimət oğlu, Zəngişalı kəndi
İbişov Fəqan Allahverdi oğlu, Yüzbaşılı kəndi