Təhmazova Nərmin Amil qızı, Quzanlı kəndi

Talıbova Lalə, Quzanlı kəndi
Sarıyev Samir Əmiraslan oğlu, Çəmənli kəndi
Həsənova Xanım Əhəd qızı, Quzanlı kəndi